Svenska Finlandsfrivilligas Gravdatabas

Alla svenska Finlandsfrivilliga som har avlidit till följd av sitt engagemang i något av Finlands tre krig mellan 1939-1945 har fått sin sista viloplats* utmärkt på kartan nedan.

Klicka på valfri gravmarkör för att få fram detaljerad information om respektive person.

laddar karta - vänligen vänta...

Afvander, Nils Almar: 60.172402, 24.907155
Anderssen, Arvid: 59.931576, 10.697259
Andersson, Bernt Einar: 59.371291, 13.094294
Andersson, Eric Allan: 59.273300, 18.106900
Andreasson, Sven Joel Filip: 60.775260, 29.010450
Bengtsson, Åke Börje Magnus: 59.283400, 18.093600
Berggren, Ivar Hildof (Hildoff): 58.044574, 12.519721
Bergström, Carl Gunnar: 62.415683, 16.580339
Biörck, Carl Ulf Ture: 55.593781, 13.040538
Brandin, Bror Atle: 61.138208, 15.172167
Byström, Gustaf Adolf: 60.846467, 33.996249
Bäck, Thord Anders: 59.099304, 16.553907
Carlsson, Per-Gustaf: 66.066198, 22.701876
Christensen, Abraham Johan: 59.046813, 10.035420
Deas-Ohlsson, Kurt Olof: 59.354300, 18.023000
Dyrssen, Magnus Peder Wilhelm: 59.482421, 17.741595
Edlund, Carl Rune: 60.172505, 24.906890
Edström, Karl Rune: 60.172627, 24.906419
Ek, Sven Olof (Olle): 56.057639, 14.588986
Enbom, Carl Gustaf Ingemar: 65.915122, 22.654275
Engström, Alf Helge Martin: 59.274500, 18.105000
Ericsson, John Hugo Konstantin: 59.406923, 13.235014
Ericsson, Sven Eric: 60.236552, 25.030961
Eriksson, Filip Eskil Wolger: 62.447992, 17.407773
Fock, Nils Gösta Jurgensson: 56.042473, 12.703011
Fure, Björn Otto Albert: 59.272300, 18.104000
Gustafsson, Folke Gustaf Lennart: 56.494222, 13.117933
Gustafsson, Gustaf Wilhelm: 58.193835, 12.229730
Hallberg-Cuula, Gustaf (Gösta) Eugén: 59.354500, 18.020100
Hansson, Nils Gunnar: 55.645310, 13.893327
Haraldsson, Sten Eke: 59.958478, 19.940475
Hellbom, Per Adolf Björn: 57.777344, 14.205433
Helliker, Gerdt Andy: 53.620770, 10.035507
Hildinger, Sten Åke: 59.357958, 18.020411
Hjukström, Evald Ossian: 65.311929, 17.962856
Holmström, Leo: 49.833333, 73.166667
Hultén, Nils Harald: 60.236476, 25.031030
Hultquist, Gustaf Lennart: 57.428652, 15.063887
Hörnfeldt, Nils Johan: 63.317575, 18.795574
Hörnqvist, Gunar Ingemar: 63.931075, 19.210922
Höög, Erik Elfving Konrad: 58.580345, 15.944075
Jacobsson, Karl Erik: 59.299284, 15.229682
Jacobsson, Erik Folke: 60.731074, 14.982396
Jansson, Bror Sixten Valdemar: 56.043300, 12.704298
Johansson, Ebbe Alvin: 56.674241, 12.833076
Johansson, Erik Harald: 58.573247, 11.990896
Johansson, Henry Mauritz Edvard: 58.333534, 16.448732
Johansson, Johan Gunvald: 60.236629, 25.030607
Johansson, Johan Linus Viktorius: 66.052463, 17.886587
Johansson, Karl Jonas Adolf: 58.998136, 18.128932
Jonsson, Anders: 58.593006, 16.172147
Karlsson (Carlsson), Göte Reinhold: 56.675440, 16.345678
Karlsson, Sven Magnus: 58.346405, 15.561851
Kolthoff, Nils August: 59.885183, 13.720203
Lagerfelt, Gustaf Otto Fredrik: 58.362931, 15.450006
Larsson, Harald Vilhelm: 60.299195, 17.469694
Larsson, Sven Mika (Mikael): 60.172402, 24.905942
Leijon, Gunnar Georg: 60.839660, 34.011682
Leväniemi, Elias Gustaf: 57.120790, 16.966390
Liholm, Herman Peter Richard Michael: 59.356200, 18.028100
Lindberg, Per Arthur: 57.631265, 18.294207
Lindberg, Sven Gösta Olaus: 60.172336, 24.907096
Lindegren, Anders Hugo: 56.676049, 16.347197
Linderberg, Per-Sigurd: 56.124564, 13.829781
Lindqvist, Lars Erik: 60.172479, 24.905913
Lindstedt, Arthur Henry Mauritz: 62.410014, 17.330914
Lund, Gustaf Oscar: 60.672136, 17.138826
Lundin, Per Sixten: 63.249128, 14.563013
Löwstedt, Åke Hjalmar: 59.892273, 23.207798
Madsen, Arne Leonhardt (Leonard): 55.413119, 10.395136
Malmroth, Sten: 58.333495, 15.125989
Malmström, Evald Petrus: 59.354700, 18.034500
Morsing, Harry Valfried: 59.650945, 16.828989
Möller, Carl Gösta Gunnar: 59.354400, 17.918400
Neppelberg, Sten Johan Birger: 59.587654, 17.001372
Nilsson, Eric Gustav Valdemar: 56.875968, 14.798600
Nilsson, Karl Erik Valter: 60.172008, 24.905903
Nilsson, Lennart Nils Reinhold: 61.306286, 32.463829
Nilsson, Nils Sigurd: 60.846996, 34.012532
Nilsson, Yngve Eugén: 60.236511, 25.031120
Nordström, Eric: 59.274100, 18.102600
Olsson, Nils Ragnar: 60.569923, 29.184574
Palm, Knut Algot: 57.770331, 12.820611
Persson, Helmer Ove Albin: 55.441877, 14.111022
Persson, Nils Elvin: 60.764090, 28.880820
Raab, Georg Gustaf Harry: 59.362200, 18.024300
Rehn, Sven-Erik: 59.164415, 16.816130
Roth, Carl Willy: 59.356900, 18.026500
Ryde, Hans: 60.765572, 28.885074
Sandberg, August Elias: 59.028801, 17.359865
Sandberg, Oskar-Fredrik: 63.827941, 20.250013
Sjödin, Sven Adolf (Sven Skedom): 63.163739, 17.382842
Sjögren, Axel Sixten Johan Edvard: 55.594383, 13.042391
Sjöholm, Ernst Inge: 55.688127, 13.080311
Sjöquist, Johan Magnus: 59.356400, 18.029100
Ström, Per Aron Sigvard: 59.643265, 17.072058
Stålhammar, Rune Teodor: 59.357221, 17.020721
Sundh, Knut Helge: 59.273400, 18.107300
Svensson, Knut Evert: 57.481311, 12.694382
Svensson, Olle Karl August: 57.667716, 14.972373
Svensson-Myhr, Olof: 62.535269, 12.611674
Söderhielm, Lars Ernst Mauritz Sixtensson: 60.345427, 15.746443
Söderholm, Karl Bernhard: 66.045851, 23.968063
Tengblad, Karl Adolf Ludvig: 60.776409, 29.006590
Thegerström, Jan Henrik: 55.601663, 13.017819
Thorbjörnsson, Lars-Erik: 60.765133, 28.875241
Wadenhög, Kurt Egon: 56.134765, 12.962084
Wallman, Helge Bernhard: 59.749361, 18.388962
Wernstedt, Melcher Wase Bo Gustaf: 59.369495, 17.033186
Westergren, Nils Leo Roy Gottfrid: 63.317431, 14.813462
Wibble, Per Arne: 64.164710, 17.353052
Wigert-Lundström, Anders Carl Hakon: 57.698469, 11.997654
Wikman, Birger Hugo: 58.762856, 16.978158
Winlöf, Carl-Erik: 62.395851, 17.276443
Zachau, Anders Robert: 58.354364, 11.937390
Åberg, Karl Erik Harry: 57.652738, 18.307640
Ödefeldt, Knut Melker: 60.172122, 24.906590
Öjstad, Torbjörn: 59.817603, 12.014337
Möllersvärd, Carl-Johan: 59.856799, 17.625353
Cederborg, Knut Gustaf Ragnar: 58.897873, 17.544394
Eriksson, Erik Vilhelm: 59.273395, 18.107437
Månsson, Gösta Georg: 59.273100, 18.106300

 

Tack till Nicolas von Schmidt-Laussitz


* Gravmarkörerna anger bara ungefärlig position, kontakta alltid kyrkogårdsförvaltningen för detaljer!
Upptäckt något som inte stämmer? Gör en kartkorrigering här.