De stupades dag – gudstjänst i Tyska kyrkan med kransnedläggning vid minnestavlorna

I Stockholm kommer De stupades dag att högtidlighållas med gudstjänst i Tyska kyrkan i gamla stan kl. 13.30 på grund av renovering av Finska kyrkan. Kransnedläggning kommer ske vid minnestavlorna på Finska kyrkans gård efteråt mitt emot Kungliga slottet i Stockholm.

De stupades dag högtidlighålls runt om i Finland med gudstjänster, kransnedläggning och hedersvakter vid Hjältegravarna.


De stupades dag är en allmän flaggdag i Finland, som infaller den tredje söndagen i maj varje år, till minne av de stupade i krigen 1939—1945. Dagen högtidlighölls första gången den 19 maj 1940 på initiativ av marskalk Gustaf Mannerheim som gemensam minnesdag för de som stupade i Finska inbördeskriget 1918 och Finska vinterkriget 1939–1940. Dagen ersatte en tidigare minnesdag, den 16 maj, från 1920- och 1930-talet, då man högtidlighöll de vitas intåg i Helsingfors den 16 maj 1918.