Krigsbarnens minnesmärke

Minnesmärket står i Haparanda, ett par hundra meter från gränsövergången på den svenska sidan. Bredvid den står även ett minnemärke tillägnat alla de svenska frivilliga som har bistått Finland 1918, 1939-1940 och 1941-1945.

© 2024 Juho Ojala | Krigsminnen.se