Finska krigsinvalidernas minnestavlan vid Karolinska sjukhusets gamla huvudentré

Minnestavlan finns uppsatt vid huvudentrén till Karolinska universitetssjukhusets gamla huvudbyggnad i Solna.

Under andra världskriget inrättades en kirurgavdelning för finska krigsskadade soldater och krigsinvalider vårdades här.

Texen på minnestavla lyder:

På detta sjukhus
vårdades skadade
soldater från Finska
krigen 1939-1945

Med tacksamhet
KRIGSINVALIDERNAS BRÖDRAFÖRBUND
i Finland

© 2024 Juho Ojala | Krigsminnen.se