Flygvapnets minneshall i Stockholm

Minneshallen är inrymd i ämbetsbyggnaden som i folkmun kallas för Tre Vapen som ligger på Banérgatan 62 på Gärdet i Stockholm. Idag är det Försvarets Materielverk som huserar i byggnaden och för att få tillträde till minneshallen behöver du först anmäla dig i receptionen och legitimera dig, som civilist blev jag eskorterad av skyddsvakten in till minneshallen.

Det första som slår mig när jag steg in genom dörrarna till minneshallen är värdigheten och stillsamheten jämfört med det konstanta flödet av personal som trafikerar korridorerna utanför.

Minnestavlan flankeras av 6 stycken mäktiga tavlor (al fresco) målade av den svenske konstnären Einar Forseth som skildrar en ung flygares levnadsbana – från utbildning till dödsolycka och begravning.

Minnestavlan innehåller inskriptioner över alla som omkommit under utövande av flygtjänst i Försvarsmakten. Nästan 1000 namn finns inristade på minnestavlan.

Även de flygare som tjänstgjorde i F 19 och stupade under Vinterkriget finns upptagna på minnestavlan. Bland annat Åke Hildinger vars grav jag besökt och dokumenterat som finns i Norra Kapellets Columbarium på Norra Begravningsplatsen i Stockholm.


DC-3 79001 Hugin.

Precis innanför dörrarna till minneshallen finns en svart diabasplatta uppsatt på väggen till minne över besättningen på DC-3 79001 Hugin som sovjetiskt flyg sköt ner över Östersjön den 13 juni 1952. Inskriptionen lyder:

Minne och hedersbetygelse över besättningen på DC-3 79001 Hugin
Gösta Blad
Bengt Book
Ivar Svensson
Erik Carlsson
Einar Jonsson
Börge Nilsson
Alvar Älmeberg
Herbert Mattsson
Fallna över Östersjön 13 juni 1952
Försvarets Radioanstalt
Försvarsmakten

Initiativet till Flygvapnets minneshall togs av dåvarande flygvapenchefen Bengt Nordenskiöld i samband med uppförandet av ämbetsbyggnaden och inhyste ursprungligen armé-, marin- och flygstaberna.

© 2024 Juho Ojala | Krigsminnen.se