Minnestavla till minne av stupad dansk Finlandsfrivillig i Uleåborg

Mathias Madsén tillhörde de danska Finlandsfrivilliga och stod vid sin vaktpost vid Uleåborgs Lyceum där han sårades dödligt när han försökte ta sig till befolkningsskyddet som låg i Franzén-parken på andra sidan vägen under ett sovjetiskt flyganfall mot Uleåborg den 21 januari 1940.

Minnestavlan invigdes  21 januari 2005 och texten lyder:

Til minde om ofrene for bombardementerne af Oulu
i krigene 1939-1944
Sporene af bombesplinter i bygningens sokkel
minder om disse vanskelige tider
den danske frivillige
Mathias Madsen
* 12.4.1902 + 25.1.1940
blev doedeligt såret
under sin vagt på dette sted
Oulu-seura

Bombskador på gravvård i Uleåborg

Denna ståtliga gravvård skadades svårt under ett sovjetiskt flyganfall år 1944 och har lämnats orörd med alla dess bombskador som ett evigt minne. Längst ner på gravvårdens sockel har man kompletterat med en text som berättar att gravvården skadades i samband med flyganfall under krigsåret 1944.

Minnessten över Svenska Finlandsfrivilliga 1939-44 utanför K 1 matsal

Denna minnessten var också den mest svårfunna av alla som jag har fotodokumenterat. Allt började med en kort mening på en finsk webbplats där man gjorde gällande att det i Stockholm skulle finnas en ”minnessten till minne av krigen i Finland.”

Efter faktainsamling via nätet kom jag inte mycket längre än att minnesstenen skulle finnas hos Livgardet.

Det var först efter att jag tog kontakt via Twitter med Erik Lagersten, dåvarande informationsdirektör vid den svenska försvarsmakten som bistod med hjälp att lokalisera den och göra det möjligt för mig att besöka Livgardets område (militära skyddsobjekt) på Lidingövägen 28, där minnesstenen är placerad utanför matsalen.

Texen på minnesstenen lyder:

FINLANDS SAK VAR VÅR 1939 – 1944

Detta stenblock ingick som ett pansarhinder i Salpalinjen, en försvarslinje som uppfördes med hjälp av den svenska frivilliga arbetskåren. Pansarhindret är ett minnesmärke över den svenska frivilliga krigsinsatsen i Finland 1939-1944.

Minnesmärket restes av Nordiska krigs- och FN-veteranförbundet 27.4.1995.


Jag vill rikta ett stort tack till personalen på Livgardet och speciellt Erik Lagersten, dåvarande informatörsdirektör vid försvarsmakten som hjälpte till med information, kontakter och gjorde mitt besök möjligt.