Gravvårdsinventering av svenska finlandsfrivilliga 1939-1944

Listan är sorterad efter efternamn.

A

Erik Allan Andersson

B

Åke Börje Magnus Bengtsson

C

D

Kurt Olof Deas-Ohlsson

Magnus Dyrssen

E

Alf Helge Martin Engström

Erik Vilhelm Eriksson

F

Björn Otto Albert Fure

G

H

Gösta Hallberg-Cuula

Åke Hildinger

I

J

K

L

Harald Vilhelm Larsson

Peter Liholm

Per Sixten Lund

M

Evald Petrus Malmström

Gösta Georg Månsson

Carl Gösta Gunnar Möller

Carl-Johan Möllersvärd

N

Eric Nordström

O

P

Q

R

Harry Raab

Carl Willy Roth

S

Oskar-Fredrik Sandberg

John Magnus Sjöqvist

Knut Helge Sundh

T

U

V

W

Helge Bernhard Wallman

Leo Roy Gottfrid Westergren

X

Y

Z

Å

Ä

Ö