Karta över de finländska hjältegravarna

I Finlands krig på 1900-talet fördes de stupade hem och begravdes i sin hemförsamling. Därför finns vid de flesta finska begravningsplatser och gravgårdar ett skilt område för dessa så kallade hjältegravar. Det mest kända är hjältegravarna på Sandudds begravningsplats i Helsingfors. Denna karta innehåller 614 st hjältegravar. 

Dataleverantör: Linked Data Finland

Militärhistorisk karta över platser i Norden (Sverige, Finland, Norge, Danmark)

Tanken med denna militärhistoriska karta är att främja intresset för militärhistoria och synliggöra krigshistoriska platser, befästningar, minnesmärken, soldatgravar, underjordiska skyddsrum (korsun), skyddsgravar, artilleriställningar, värn, stödjepunkter och bunkrar för att nämna lite av det som finns runt omkring oss i norden.

Obs! Vänligen notera att kartmarkörernas plats bara är ungefärliga! Konsultera alltid andra källor för att verifiera exakt plats, vissa av objekten kan ligga på militärt skyddsområde eller på privat mark som kräver specialtillstånd!

Andra kartor:
Svenska Finlandsfrivilligas Gravdatabas | Finska hjältegravar | F 19 Flygbaser | Maaselkä-näset | Sovjetiska krigsflygfält 1939-1944 | Militärhistoriska museer i Sverige

 
Kartkorrigering:
Upptäckt något som inte stämmer? Gör en kartkorrigering via detta formulär!

Tack till:
Peter Wemmert – https://kameratrollet.se – Fort och värn från Skånelinjen
Timo Hakala
virtualpilots.fi – Sotakentät – Finnish Wartime Airfields
University of Helsinki – Archaeology of the Mannerheim Line
Itä-Lapin sotahistorialliset kohteet
Suomen Sotahistoriallinen Seura – Sotahistorialliset kohteet
Työväenmuseo Werstas Punaisten muistomerkit / Wikipedia
Linked Data Finland
Yle Uutiset