Frihetskriget 1918

Minnesstenen är rest till minne av de okända hjältarna som stupat. Rest av Skyddskåren i Hauho. Minnesstenen står uppställd direkt mot kyrkans ena vägg i Hauho, mitt emot Hjältegravarna där kvarlevorna av de som stupade i krigen år 1939-40, 1941-44 vilar.

© 2024 Juho Ojala | Krigsminnen.se