Minnessten över stupade, ej återfunna svenskar 1941-44

Minnesmärke över de Svenska Finlandsfrivilliga som dog under krigsåren 1941-1944 och som blev kvar på slagfältet.

Inskriptionen lyder:

Pohjolan vapauden ja Ruotsin kunnian puolesta kaatuneet Ruotsalaiset vapaaehtoiset
För nordens frihet och Sveriges ära
Fallna Rikssvenska frivilliga
Joel Andreasson
Lennart Hultqvist
Lennart Nilsson
Nils Persson
Lars-Erik Thorbjörnsson
Gustaf Adolf Byström
Gunnar Leijon
Sigurd Nilsson
Hans Ryde
Sten Haraldsson
Åke Löwstedt
Nils Olsson
Karl Adolf Tengblad
De blevo kvar efter striden ingen vigde dem till gravens vila
Här välsigna vi deras minne
© 2024 Juho Ojala | Krigsminnen.se