Finska SS-frivilligas minnesmärke

Minnesmärke över de stupade finländare som stred i den tyska krigsmakten under åren 1941-1943.

© 2024 Juho Ojala | Krigsminnen.se