Krigsmuseets Manege på Sveaborg

Krigsmuseets Manege är ett utrymme för utställningar på Stora Svartön i Sveaborg som var ursprungligen byggd som ett kanonförråd åt ryssarna i 1880–81. Från och med år 2012 har man kunnat åskåda utställningen Från autonomi till Atalanta som skildrar Finlands krigshistoria från 1800-talet till modern tid. I utställningen skildras också tidigare perioder än autonomin, men tyngdpunkten är i vinter- och fortsättningskrigen.

© 2024 Juho Ojala | Krigsminnen.se