Kustartillerimuseet på Sveaborg

Kustartillerimuseet på Sveaborg var inrymt i en på 1770-talet byggd krutkällare, som på 1880-talet förstärktes med ett jordlager för att kunna motstå artillerigranaternas ökade sprängverkan. Byggnaden tjänstgjorde för sitt ursprungliga ändamål fram till början av 1900-talet och var därefter förråd och elverkstad. Det inrättades på 1940-talet till museum och öppnades 1948.

Kustartillerimuseet stängde sina lokaler 2017 för gott.

© 2024 Juho Ojala | Krigsminnen.se