Norska frivilliga 1939-1940

Minnesmärket står uppställt snett bakom Mannerheims grav på vänster sida på Sandudds begravningsplats i Helsingfors.