Hjältegravarna i Hauho

Under mitt besök i finska Hauho i augusti 2016 var hjältegravarna fortfarande under restaurering och höll på att iordningsställas. Bland annat var alla gravvårdar borttagna och flyttade för restaurering/rengöring. Därför blev det inga bilder, mer än på byggavspärrningarna.

© 2024 Juho Ojala | Krigsminnen.se