Kanonerna vid Skatuddens kasino

Denna skulptur heter Kulle 13 (finska: Kukkula 13) och var ursprungligen ett tävlingsbidrag till en tävling som Reservofficersklubben i Fredrikshamn arrangerade en gång i tiden. Den är skapad av den finske skulptören Lauri Leppänen som skänkte den år 1987 till Officersklubben på Skatuddens kasino.

© 2024 Juho Ojala | Krigsminnen.se