Striderna vid Kivitaipale

Striderna utkämpades mellan 12-14 oktober 1944 under Lapplandskriget mellan Finland och Tyskland. Resultatet av dessa strider blev att tyskarna retirerade till Rovaniemi.