Svenska Frivilligkårens minnessten

Svenska Frivilligkårens minnessten i Mäntyvaara till minne av de stupade ur 2. Bilkompaniet.

Menige Carl Willy Roth och översergeant Anders Jonsson stupade (tillhörande 2.bilkomp.) efter sovjetiskt flyganfall den 12/3 1940. Enligt ”Svenska frivilliga i Finland 1939-1944” sid.110 attackerades två lastbilar på väg från fronten till Kemijärvi (mellan Kemijärvi och Joutsijärvi) av sovjetiskt flyg. Det står även att Jonssons medförare (ej namngiven) sårades svårt men lyckades föra hem bilen till förläggningen.


© 2024 Juho Ojala | Krigsminnen.se