Hjältegravarna och minnesmärken i Muhos

På gården finns inalles tre minnesmärken. Framför kyrkan finns ett minnesmärke över de stupade i Frihetskriget år 1918. På sidan av kyrkan finns en minnessten över de avlidna begravda i området runtom kyrkan.

Det tredje minnesmärket, som avtäcktes år 1949, är en skulptur till minne över de stupade från Vinter- och Fortsättningskriget 1939-1944.

 

© 2023 Juho Ojala | Krigsminnen.se