– F 19, Svenska Frivilliga Flygflottiljen

F 19 – Den Svenska Frivilliga flygflottiljen i Finland

Minnesmärket står väl synligt från huvudvägen mellan Rovaniemi och Sodankylä i Olkkajärvi. Minnesstenen skänkt av direktör Bertil Östbo, Södertälje, fd baschef vid F 19.

© 2024 Juho Ojala | Krigsminnen.se