Förstörelsen och återuppbyggnaden av byn Petkula

Norr om Sodankylä på vägen upp mot Ivalo ligger den lilla byn Petkula som förstördes av de retirerande tyskarna under Lapplandskriget. Minnesmärket ligger väl synligt, bredvid huvudvägen genom byn.

© 2024 Juho Ojala | Krigsminnen.se