– Bombningen av militärsjukhuset

Till minne av bombningen av militärsjukhuset i Rovaniemi och dess offer 31.1.1940

Minnesmärkena finns inne i entrén/receptionen till sjukhuset i Rovaniemi. Under krigsåren fungerade byggnaden som militärsjukhus.

© 2024 Juho Ojala | Krigsminnen.se