– Till Sverige evakuerade och avlidna civila 1944-1946

Till Sverige evakuerade och där avlidna civila 1944-1946

Minnesmärket står vid Hjältegravarna i Rovaniemi. Mitt emot kyrkan till minne över de som evakuerades till Sverige och avled där under krigsåren.

Texten på minnesmärket lyder:

Sodan takia Ruotsiin siirrettyjen ja siellä vuosina 1944-1945 kuolleiden Rovaniemen seurakunnan jäsenten muistolle.

 

© 2024 Juho Ojala | Krigsminnen.se