Pansarhinder 2

Pansarhinder i centrala Salla

Stötte på en bit av Salpalinjen igen (pansarhinder) i de centrala delarna av Salla vid en busshållsplats.

© 2024 Juho Ojala | Krigsminnen.se