– Pansarhinder 3

Pansarhinder vid vägkorsning i Salla

Mindre gruppering av pansarhinder tillhörande Salpalinjen vid en vägkorsning i centrala Salla.