Partisanoffren från byn Lokka

Partisanoffren från byn Lokka

Offren från partisanattacken mot byn Lokka ligger begravda vid Hjältegravarna på kyrkogården i Sodankylä. Deras namn återfinns på minnesmärket.

© 2023 Juho Ojala | Krigsminnen.se