Minnesmärke över striderna vid Raate väg

Minnesmärket är placerat på en liten kulle intill Raate väg i Suomussalmi.