Finlandsfrivillige Per Sixten Lund

Officerskadett (Ing 3)  född den 4 oktober 1918 i Haverö, Västernorrlands län, var bosatt i Ås, Jämtland. Han skadades svårt den 4 december 1941 vid minröjning på Hangöfronten och avled samma dag.

Jordfästning skedde den 11 december i Sandudds krematoriekapell. Efter bisättningsakt den 4 januari 1942 i Ås kyrka gravsattes urnan på dess kyrkogård. Gravens plats är grav nummer E 58, familjegrav. På gravvården anges ’Stupade på Hangöfronten i kampen för Nordens frihet’. Hans namn är upptaget på minnestavlan i slottskapellet på Karlberg.

© 2024 Juho Ojala | Krigsminnen.se