J 8 Gloster Gladiator med registreringsnummer 278 finns bevarat vid Flygvapenmuseum i Linköping

F 19 Finland eller Svenska frivilligflottiljen i Finland, var ett svenskt frivilligförband som med statligt stöd bildade en flygflottilj som under vinterkriget svarade ensamt för luftförsvaret av hela norra Finland.

Man hade 12 stycken jaktflygplan av typen Gloster Gladiator (J 8), och 4 bombflygplan av typen Hawker Hart (B 4). Flygplanen hörde till det svenska flygvapnet men flög med finska beteckningar. De svenska frivilliga uppnådde åtta luftsegrar med sina Gladiatorflygplan under vinterkriget.

Beväpningen av J 8 Gloster Gladiator utgjordes av av fyra 8 mm kulspruta m/22, varav två var monterade i framkroppens sidopartier, synkroniserade med propellern, samt en kulspruta monterad under vardera vinge. Dessutom kunde den medföra fyra 12-kilos sprängbomber för lätta attackuppdrag.

Ett av dessa J 8 Gloster Gladiator med registreringsnummer 278 finns bevarat vid Flygvapenmuseum i Linköping.

Besök vid Finlandsfrivillige Fänrik John Magnus Sjöqvists grav

Fänrik John Magnus Sjöqvist, född den 14 mars 1918 i Karlshamn, var bosatt i Stockholm. Var jaktpilot i det svenska frivilligförbandet F 19 som stred på Finlands sida under vinterkriget 1940.

Under ett flyganfall den 23 januari 1940 mot de sovjetiska enheterna vid Märkäjärvi sårades han och planet (J 8 Gladiator) blev nedskjuten och störtade varvid han omkom.

Jordfästning skedde den 4 juni i krematoriet på Stockholms norra begravningsplats där urnan gravsattes den 12 juni. Urnan flyttades i december samma år till nuvarande platsen på norra kyrkogården. Platsen är kvarter 10 B gravnummer 170.

På gravvården anges ’Stupad i Finland för Sveriges ära och Nordens frihet’. Hans namn är upptaget på tavlan i Flygvapnets Minneshall.

Hans föräldrar instiftade en minnesfond, Kadett John Sjöqvists Minnesfond. Priset, en jetong och en penningsumma, utdelades under högtidliga former vid officersexamen till bäste kadett från Flygvapnet.

© 2024 Juho Ojala | Krigsminnen.se