Besök vid Finlandsfrivillige Fänrik John Magnus Sjöqvists grav

Fänrik John Magnus Sjöqvist, född den 14 mars 1918 i Karlshamn, var bosatt i Stockholm. Var jaktpilot i det svenska frivilligförbandet F 19 som stred på Finlands sida under vinterkriget 1940.

Under ett flyganfall den 23 januari 1940 mot de sovjetiska enheterna vid Märkäjärvi sårades han och planet (J 8 Gladiator) blev nedskjuten och störtade varvid han omkom.

Jordfästning skedde den 4 juni i krematoriet på Stockholms norra begravningsplats där urnan gravsattes den 12 juni. Urnan flyttades i december samma år till nuvarande platsen på norra kyrkogården. Platsen är kvarter 10 B gravnummer 170.

På gravvården anges ’Stupad i Finland för Sveriges ära och Nordens frihet’. Hans namn är upptaget på tavlan i Flygvapnets Minneshall.

Hans föräldrar instiftade en minnesfond, Kadett John Sjöqvists Minnesfond. Priset, en jetong och en penningsumma, utdelades under högtidliga former vid officersexamen till bäste kadett från Flygvapnet.

Gravvårdsinventering av svenska finlandsfrivilliga 1939-1944

Listan är sorterad efter efternamn.

A

Erik Allan Andersson

B

Åke Börje Magnus Bengtsson

C

D

Kurt Olof Deas-Ohlsson

Magnus Dyrssen

E

Alf Helge Martin Engström

Erik Vilhelm Eriksson

F

Björn Otto Albert Fure

G

H

Gösta Hallberg-Cuula

Åke Hildinger

I

J

K

L

Harald Vilhelm Larsson

Peter Liholm

Per Sixten Lund

M

Evald Petrus Malmström

Gösta Georg Månsson

Carl Gösta Gunnar Möller

Carl-Johan Möllersvärd

N

Eric Nordström

O

P

Q

R

Harry Raab

Carl Willy Roth

S

Oskar-Fredrik Sandberg

John Magnus Sjöqvist

Knut Helge Sundh

T

U

V

W

Helge Bernhard Wallman

Leo Roy Gottfrid Westergren

X

Y

Z

Å

Ä

Ö

© 2024 Juho Ojala | Krigsminnen.se