Till minne av dem som vilar i Karelens jord

Till minne av de alla som vilar i Karelens jord i de landområden som Finland tvingades överlåta till Sovjetunionen efter krigsslutet.

Minnesstenen står uppställd i direkt närhet till kyrkan i Hauho.

 

© 2024 Juho Ojala | Krigsminnen.se