Hjältegravarna och minnesmärken i Utajärvi

Hjältegravarna samt tillhörande minnesmärken i Utajärvi finns i direkt anslutning till kyrkan. Samt ett minnesmärke över de kvarblivna i Karelen.