Veteranstatyn i Utajärvi

Veteranstatyn står uppställd i veteranparken i Utajärvi. I närheten ligger kyrkan och hjältegravarna.