Arkivfragment – Svenske frivillige Fältväbel Göthlin och ”Loffe” på Hangöfronten lockar fram fientliga prickskyttar

Fältväbel Göthlin, Svenska frivilligbataljonen i Hangö, har gjort en bulvan av trä som heter ”Loffe”, med vilken han lockar fientliga prickskyttar att röja sina positioner på Hangöfronten 1941.09.14.

Bilderna kommer från sa-kuva.fi
© 2024 Juho Ojala | Krigsminnen.se