Mannerheims brorson, Augustin Mannerheim tjänstgjorde som Sergeant vid Svenska Frivilligkåren

Visste ni att Fältmarskalk Gustaf Mannerheims brorson, Augustin Mannerheim tjänstgjorde som Sergeant vid Svenska Frivilligkåren i norra Finland under Vinterkriget 1939-1940.

Denna bild är ett arkivdokument som jag har digitaliserat hos Krigsarkivet i Stockholm. Augustin Mannerheim befinner sig på tjänstledighet 7-21/3-1940 och vistelseort under tjänstledigheten anges: hos Fältmarskalk Mannerheim personligen..

© 2024 Juho Ojala | Krigsminnen.se