Besök vid minnesstenen Norges tack

Gjorde en avstickare till ett norskt minnesmärke som ligger mitt i de centrala delarna av Stockholm. Det är minnesstenen Norges tack som ursprungligen överlämnandes den 14 juni  1983, då det hade gått exakt 40 år sedan de första träningslägret av polissoldater upprättades under ledning av docent Harry Söderman.

Det är en norsk natursten på 15 ton, ca 3 meter bred och ca 1.5 meter hög. Den är från Vassfaret i Flå kommun, 12 mil nordväst om Oslo i Norge. Vassfaret var en viktig bas för den norska motståndsrörelsen under kriget.

När minnesstenen överlämnades 1983 placerades den strax intill restaurang Josefina i Galärparken i Stockholm där den sedan dess har haft en tynande tillvaro bland annat på grund av förändringar som skett i Galärparken under årens lopp som gjort att den hamnat i skymundan. Sedan har skiftande väderlek i över 30 år tärt på bland annat minnesstenens text som var i behov av åtgärd och ett beslut togs att renovera och flytta stenen till en mer framträdande plats.

Återinvigningen

Minnesstenen Norges tack ligger sedan 10 maj 2016 vid Folke Bernadottes väg som går längs med Djurgårdsbrunnsviken på Kungl. Djurgården i Stockholm. Stenen ligger på en gräsyta nedanför norska ambassaden, några hundra meter från Skarpögatan/Dag Hammarskjölds väg.

En återinvigning ägde rum den 29 maj 2016 i närvaro av bland annat Sveriges ÖB Micael Bydén och greve Bertil Bernadotte, son till Folke Bernadotte. Vid återinvigningen deltog också norska krigsveteraner som utbildats i Sverige under åren 1943 – 1945.

Klicka på bilden för att få fram en högupplöst bild för att läsa informationen på skylten.

 


Läs mer:
http://www.norgestack.se
http://www.svensknorskafonden.org/verksamhet/aktuellt-24209075
https://sv.wikipedia.org/wiki/Minnesstenen_Norges_tack

© 2024 Juho Ojala | Krigsminnen.se