Minröjningen till havs – minnesmärket vid Norra hamnen i Helsingfors

Minnesmärket hedrar det omfattande, men ofta bortglömda episoden i Finlands militära efterkrigshistoria. Nämligen minröjningen som skedde ute på farvattnen utanför Finlands kust i mycket svåra förhållanden.

10.000 minor röjdes mellan 1944 och 1948 av tusentals, ofta oerfarna unga minröjare. 28 av dessa fick sätta livet till under röjningsarbetet.

Som ett bevis på deras uppoffrande arbete med minröjningen kan nämnas att inte ett handelsskepp har sänkts pga. en mina i de finska farvattnen.

Ett motsvarande minnesmärke finns i Hangö som invigdes så sent som 2013. Drygt 2000 män deltog i minröjningen utanför Hangö.

 

© 2024 Juho Ojala | Krigsminnen.se