Finlandsfrivillige Harald Vilhelm Larsson

Harald stupad den 10 augusti 1941 på Hangöfronten i Finland och jordfästning skedde den 17 augusti i Sandudds krematoriekapell i Helsingfors. Urnan gravsattes den 24 augusti på Tierps kyrkogård.

Gravens plats är H 44, familjegrav med vård utan personuppgifter * FAMILJEN SIMON LARSSON *. På mindre lutande sten anges ’Son Harald * 15/12 1917 Stupat på Hangö front den 10/8 1941 för Finlands frihet och Sveriges ära’ och Förbundet Svenska Finlandsfrivilligas minnesemblem är anbringat på stenen.


Gravmarkören har uppdaterats med exakt position. Besök Svenska Finlandsfrivilligas Gravdatabas genom att klicka här.

© 2024 Juho Ojala | Krigsminnen.se