Finlandsfrivillige Leo Roy Gottfrid Westergren

Volontär (I 5)   född den 13 augusti 1917 i staden Saint Joseph, staten Missouri, USA, var bosatt i Östersund. Han stupade den 25 maj 1942 vid Jandeba på Svirfronten.

Jordfästning skedde den 5 juni i Sandudds kapell. Kistan gravsattes den 28 juni på Lits gamla kyrkogård. Gravens plats är grav nummer 108, familjegrav. På gravvården har anbringats Förbundet Svenska Finlandsfrivilligas minnesemblem och under detta anges ’Fallen för Finlands frihet’.

 

© 2024 Juho Ojala | Krigsminnen.se