Kortfilm – Bombskador: då och nu i Helsingfors

En kortfilm av Esa Jansson som han har döpt till ”Wounds Of Helsinki” som finns tillgänglig på Youtube, där han med arkivbilder från Finska Försvarsmaktens bildarkiv och bilder från dagens Helsingfors visar en jämförelse mellan bombskadorna som staden fick till följd av de Sovjetiska flygbombningarna under krigsåren 1939-1944 och hur det ser ut idag.

© 2024 Juho Ojala | Krigsminnen.se