Mannerheimsparken i Åbo

Parken fick sitt nuvarande namn år 1942, då den döptes om till Mannerheimsparken i samband med C. G. E. Mannerheims 75-årsdag.