Karta över de finländska hjältegravarna

I Finlands krig på 1900-talet fördes de stupade hem och begravdes i sin hemförsamling. Därför finns vid de flesta finska begravningsplatser och gravgårdar ett skilt område för dessa så kallade hjältegravar. Det mest kända är hjältegravarna på Sandudds begravningsplats i Helsingfors. Denna karta innehåller 614 st hjältegravar. 

Dataleverantör: Linked Data Finland

Byringe interneringsläger för sovjetiska militärflyktingar 1941-1944

Jag besökte Byringe interneringsläger för sovjetiska militärflyktingar som fanns här på Rönntorps gård utanför Strängnäs 1941-1944.

Lägret var i bruk från den 22 september 1941 till den 10 oktober 1944. I lägret satt 164 sovjetiska militärer internerade efter de hade flytt undan tyskarna över Östersjön från Dagö och Ösel i Estland. 130 av fångarna återvände till Sovjetunionen och mötte en osäker framtid och 34 valde att stannade kvar i Sverige efter att ha ansökt om asyl.

Vägbeskrivning: Riksväg 55 söderut från Strängnäs, ca 11 km från motorvägen. Ta till vänster mot SOLVIK och KALKBRO, åk ca 3 km, ta vänster vid första gårdssamlingen.

 

Mannerheims brorson, Augustin Mannerheim tjänstgjorde som Sergeant vid Svenska Frivilligkåren

Visste ni att Fältmarskalk Gustaf Mannerheims brorson, Augustin Mannerheim tjänstgjorde som Sergeant vid Svenska Frivilligkåren i norra Finland under Vinterkriget 1939-1940.

Denna bild är ett arkivdokument som jag har digitaliserat hos Krigsarkivet i Stockholm. Augustin Mannerheim befinner sig på tjänstledighet 7-21/3-1940 och vistelseort under tjänstledigheten anges: hos Fältmarskalk Mannerheim personligen..

© 2024 Juho Ojala | Krigsminnen.se