Minnesmärket över ’Skotten i Mainila’ har förstörts av ryssar!

I Ryssland, närmare bestämt i Mainila, där de ökända ”Skotten i Mainila” avfyrades som förevändning för att invadera Finland år 1939.

Det har funnits 2 minnesmärken i form av en pyramid sedan 1990-talet som minne över ’Skotten i Mainila’, vilket verkar ha förstörts helt och hållet av ryssarna. Endast en hög med lösa grundstenar återstår. Jag har tyvärr ingen information om när minnesmärket (stenpyramiden) förstördes.

Minnesmärket som nu har förstörts är följande som fortfarande var oskadd hösten 2014. En förlut för alla och vår gemensamma historia.

Bild från 1997 av det andra minnesmärket

Bild från 2015 av det som återstår av minnesmärket

ø;

Svenska Frivilligkåren: Nytt minnesmärke i Paikanselkä!

Tidigare i våras, nämligen bestämt lördagen den 28 mars invigdes ett nytt minnesmärke i samband med 2015-års minnesskidmarsch som ordnas vart 5:e år till minne av den svenska frivilligkårens förflyttning från Kemijärvi till fronten vid Märkäjärvi (nuvarande Salla) i februari 1940.

Den står på den plats där fältmarskalk C.G. Mannerheim avtackade den Svenska Frivilligkåren den 26 mars 1940.

I samband med avtäckningen av minnesmärket spelade man upp fältmarskalk Mannerheims tal (klicka för att lyssna!) samt ett kortare tal hölls av Finlandsfrivillige Stig Skogsberg (SFK-nummer: 317) via telefon inkopplat till högtalaranläggningen. Sammanlagt var det ett hundratal närvarande. Minnesmärket har finansierats av finska veteranföreningar. Ett stort tack till Leif Johansson som bistått med information och bilder.

Foto: Leif Johansson  /  http://www.finlandsfrivilliga.se


Suomen asia oli meidän. Finlands sak var vår.

Tällä paikalla sotamarsalkka C.G. Mannerheim kiitti ruotsalaisia vapaaehtoisjoukkoja 26.3.1940.
”Teidän apunne sodan ponnistuksissa ei unohdu koskaan!”

På Denna plats avtackades Svenska Frivilligkåren av fältmarskalk C.G. Mannerheim den 26.mars 1940.
”Er hjälp i krigsinsatsen skola aldrig glömmas!”

Besök vid Magnus Dyrssens grav på Kungsängens kyrkogård

Gjorde ett besök i slutet på mars månad i år till Kungsängens kyrkogård där Magnus Dyrssen ligger begravd. Han blev Svenska frivilligkårens första förlust – överstelöjtnant Dyrssen stupade den 1 mars 1940 vid Märkäjärvi till följd av en sovjetisk granatskärva.

På gravvården för honom anges bland annat följande:

”Föll 1/3 1940 vid Märkäjärvi för Nordens frihet”

Graven ligger i kvarter 5 – Gravnummer 423-426 och 448-451 (släktgrav). Gravmarkören i kartdatabasen är uppdaterad med den exakta positionen.

Bilderna är tagna under en riktigt regning dag i slutet på mars månad i år. Klicka gärna på respektive bild för att få fram en större vy.

Finlandsfrivillige Helge Bernhard Wallman

Gjorde en kortare dagsutflykt till Rimbo kyrka och dess kyrkogård för att besöka och dokumentera finlandsfrivillige Helge Bernhard Wallmans grav.

Som så ofta möttes man av en gravvård i stort behov av rengöring efter årtionden av angrepp av mossa och alger som har lagt sig som ett tjockt täckte över hela gravvården. Det var svårt att urskilja inskriptionen men det gick, dock blev det inga bra bilder. Graven ser ut att underhållas, då det fanns krukor med nyplanterade blommor.

Har uppdaterat kartmarkören i kartdatabasen som du når genom att klicka här och placerat den över rätt kvarter (kvarter 07B) och gravnummer: 049-050 på Rimbo kyrkogård.


Helge Bernhard Wallman – betonggjutare född den 12 juli 1913 i Botkyrka, Stockholms län, var bosatt i Rimbo. Han stupade den 2 mars 1940 vid Märkäjärvi.

Jordfästning skedde den 24 april i Rimbo kyrka med gravsättning på dess kyrkogård. Gravens plats är kvarter 07B nummer 049-050. På gravvården anges ’Sergeanten i Svenska Frivilligkåren Helge Bernhard Wallman föddes 12.7. 1913 i Botkyrka stupade 2.3. 1940 i Norra Finland För Finland För Sverige’.

 

 

Finlandsfrivillige Carl Gösta Gunnar Möller

Idag gjorde jag en kortare avstickare till Bromma kyrka och dess kyrkogård för att se om jag kunde lokalisera och dokumentera familjegraven där Finlandsfrivillige Carl Gösta Gunnar Möller vilar.

Stötte genast på patrull, jag hittade rätt kvarter där graven skulle ligga, men jag kunde inte hitta gravvården! Till slut insåg jag att den omkullvälta markören som kyrkogårdsförvaltningen lämnat på platsen var allt som återstod av Carl Gösta Gunnar Möllers familjegrav.

Det som med all sannolikhet har hänt är att gravrätten har löpt ut och kyrkogårdsförvaltningen har inte kunnat komma i kontakt med eventuella efterlevande och därmed beslutat att flytta gravvården och göra graven tillgänglig.

Har uppdaterat kartmarkören och placerat den över rätt kvarter (kvarter 3) och gravnummer: 529 på Bromma kyrkogård.


Carl Gösta Gunnar Möller – korrespondent född den 9 mars 1900 i Kungsholms församling, Stockholm, var bosatt i Stockholm. Han sårades svårt den 11 november 1941 på Hangöfronten och avled samma dag.

Jordfästning skedde den 22 november i Sandudds krematoriekapell. Urnan gravsattes sedan på Sandudds kyrkogård, hjältegravarna, men flyttades 1957 till Bromma kyrkogård, Stockholm. Gravens plats är kvarter 3, gravnummer 529.