Svenska Frivilligkåren: Nytt minnesmärke i Paikanselkä!

Tidigare i våras, nämligen bestämt lördagen den 28 mars invigdes ett nytt minnesmärke i samband med 2015-års minnesskidmarsch som ordnas vart 5:e år till minne av den svenska frivilligkårens förflyttning från Kemijärvi till fronten vid Märkäjärvi (nuvarande Salla) i februari 1940.

Den står på den plats där fältmarskalk C.G. Mannerheim avtackade den Svenska Frivilligkåren den 26 mars 1940.

I samband med avtäckningen av minnesmärket spelade man upp fältmarskalk Mannerheims tal (klicka för att lyssna!) samt ett kortare tal hölls av Finlandsfrivillige Stig Skogsberg (SFK-nummer: 317) via telefon inkopplat till högtalaranläggningen. Sammanlagt var det ett hundratal närvarande. Minnesmärket har finansierats av finska veteranföreningar. Ett stort tack till Leif Johansson som bistått med information och bilder.

Foto: Leif Johansson  /  http://www.finlandsfrivilliga.se


Suomen asia oli meidän. Finlands sak var vår.

Tällä paikalla sotamarsalkka C.G. Mannerheim kiitti ruotsalaisia vapaaehtoisjoukkoja 26.3.1940.
”Teidän apunne sodan ponnistuksissa ei unohdu koskaan!”

På Denna plats avtackades Svenska Frivilligkåren av fältmarskalk C.G. Mannerheim den 26.mars 1940.
”Er hjälp i krigsinsatsen skola aldrig glömmas!”

© 2024 Juho Ojala | Krigsminnen.se