Porträtt: Finlandsfrivillige Magnus Dyrssen

En av initiativtagarna till Svenska frivilligkåren. Chef för Svenska frivilligkårens 1. grupp 1939-1940. Stupade vid Märkäjärvi 1 mars 1940.

Fotografisamlingarna, Porträttsamling, monterad del, SE/KrA/0800/A:002/K 1/42

© 2024 Juho Ojala | Krigsminnen.se