Svenska Friviligbataljonens marsch – Finland Kallar!

Svenska frivilligbataljonen (SFB) eller Hangöbataljonen som den också kallas var en svensk bataljon som 1941 deltog vid belägringen av den sovjetiska flottbasen på Hangö udd i sydvästra Finland.

Text: Adel Flodén
Musik: Karl-Erik Svedlund

Svenska Frivilligbataljonens Marsch
© 2024 Juho Ojala | Krigsminnen.se