Finlandsfrivillige Peter Liholm

Han stupade den 25 maj 1942 vid Jandeba på Svirfronten. På gravvården angavs för honom ursprungligen att han stupat som frivillig i Finland men den texten togs bort 1945. Begravd på Norra begravningsplatsen i Stockholm, kvarter 10D grav 13.

Tillhörde SFB 1 komp 1 plut. ?

Finlandsfrivillige Karl Rune Edström

Sjöman född den 15 augusti 1921 i Brännkyrka församling, Stockholm, var bosatt i Stockholm.

Han stupade den 15 september 1941 på Hangöfronten. Jordfästning skedde den 22 september i Sandudds krematoriekapell. Urnan gravsattes sedan på Sandudds begravningsplats i Helsingfors, hjältegrav kvarter 40 nummer 1081 C.

Text:

UNDERSERGEANTEN KARL RUNE EDSTRÖM
* 15.8 1921 + 15.9.1941

Finlandsfrivillige Leo Roy Gottfrid Westergren

Volontär (I 5)   född den 13 augusti 1917 i staden Saint Joseph, staten Missouri, USA, var bosatt i Östersund. Han stupade den 25 maj 1942 vid Jandeba på Svirfronten.

Jordfästning skedde den 5 juni i Sandudds kapell. Kistan gravsattes den 28 juni på Lits gamla kyrkogård. Gravens plats är grav nummer 108, familjegrav. På gravvården har anbringats Förbundet Svenska Finlandsfrivilligas minnesemblem och under detta anges ’Fallen för Finlands frihet’.

 

Finlandsfrivillige Per Sixten Lund

Officerskadett (Ing 3)  född den 4 oktober 1918 i Haverö, Västernorrlands län, var bosatt i Ås, Jämtland. Han skadades svårt den 4 december 1941 vid minröjning på Hangöfronten och avled samma dag.

Jordfästning skedde den 11 december i Sandudds krematoriekapell. Efter bisättningsakt den 4 januari 1942 i Ås kyrka gravsattes urnan på dess kyrkogård. Gravens plats är grav nummer E 58, familjegrav. På gravvården anges ’Stupade på Hangöfronten i kampen för Nordens frihet’. Hans namn är upptaget på minnestavlan i slottskapellet på Karlberg.

© 2024 Juho Ojala | Krigsminnen.se