Finlandsfrivillige Kurt Olof Deas-Ohlsson

kontorist född den 12 september 1920 i Matteus församling, Stockholm, han var bosatt i Stockholm.

Omkring den 20 mars 1940 fick han svår hosta och togs den 26 mars in på Karihaara sjukhus i Finland med hög feber. Då febern gick ned skrevs han den 31 mars ut från sjukhuset och sändes direkt hem till Stockholm.

Febern steg emellertid åter och han togs in på Garnisonssjukhuset i Stockholm där han den 15 april avled i lunginflammation.

Jordfästning skedde den 21 april i Matteus kyrka, Stockholm. Efter eldbegängelse gravsattes urnan den 28 april på Norra begravningsplatsen i Stockholm. Gravens plats är kvarter 13 C, grav 694, familjegrav.

Besök vid Finlandsfrivillige Fänrik John Magnus Sjöqvists grav

Fänrik John Magnus Sjöqvist, född den 14 mars 1918 i Karlshamn, var bosatt i Stockholm. Var jaktpilot i det svenska frivilligförbandet F 19 som stred på Finlands sida under vinterkriget 1940.

Under ett flyganfall den 23 januari 1940 mot de sovjetiska enheterna vid Märkäjärvi sårades han och planet (J 8 Gladiator) blev nedskjuten och störtade varvid han omkom.

Jordfästning skedde den 4 juni i krematoriet på Stockholms norra begravningsplats där urnan gravsattes den 12 juni. Urnan flyttades i december samma år till nuvarande platsen på norra kyrkogården. Platsen är kvarter 10 B gravnummer 170.

På gravvården anges ’Stupad i Finland för Sveriges ära och Nordens frihet’. Hans namn är upptaget på tavlan i Flygvapnets Minneshall.

Hans föräldrar instiftade en minnesfond, Kadett John Sjöqvists Minnesfond. Priset, en jetong och en penningsumma, utdelades under högtidliga former vid officersexamen till bäste kadett från Flygvapnet.

© 2024 Juho Ojala | Krigsminnen.se