Finlandsfrivillige Evald Petrus Malmström

Han stupade den 22 november 1941 på Hangöfronten. Jordfästning skedde den 27 november i Sandudds krematoriekapell. Gravsättningsakt skedde den 2 december i Hedvig Eleonora kyrka, Stockholm, varefter urnan gravsattes på Norra begravningsplatsen i Stockholm.

Gravens plats är kvarter 07A, gravnummer 38, familjegrav. Notera att vid hans dödsdatum på gravvården så är ett finskt frihetskors inristat, istället för ett mer klassiskt kors som på övriga familjemedlemmars dödsdatum.

Han föddes den 29 juni 1906 i Motala, var bosatt i Stockholm och verksam som filosofie licentiat och lärare.

Finlandsfrivillige Harry Raab

Friherre Georg Gustaf Harry Raab född den 3 januari 1905 i Kungsholms församling, Stockholm, var bosatt i Stockholm och sekreterare till yrket.

Han tjänstgjorde som frivilig i Röda korsets ambulans under finska vinterkriget.

Han stupade den 4 november 1942 vid Jandeba på Svirfronten. Jordfästning skedde den 29 november i Stockholms norra krematoriekapell. Urnan gravsattes den 2 december på Norra begravningsplatsen i Stockholm. Gravens plats är kvarter 20B, gravnummer 2415.

På gravvården är anbringat Förbundet Svenska Finlandsfrivilligas minnesemblem.

Finlandsfrivillige Gösta Hallberg-Cuula

Reservlöjtnanten Gösta Hallberg-Cuula avled efter en minskada vid Jandeba på Svirfronten den 14 april 1942.

jordfästning skedde den 9 maj i Hedvig Eleonora kyrka i Stockholm med gravsättning samma dag på Stockholms norra begravningsplats. Gravens plats är kvarter 14B, gravnummer 394, familjegrav.

På gravvården anges ’Fjärran i öster fallen för Sverige’ och längst ner står det ’Till de stupade kamraternas erinran reste frontsoldater ur Sveaborg av ᛋᛋᛋ stenen där deras främste vilar

I Huittinen (Lauttakylä) – släkten Cuulas hembygd i Finland – är på kyrkogårdens hjältegravplats rest en minnessten som anger ’Luutn. Gustav E. Hallberg-Cuula * 4.11.1912  14.4.1942′.


Gösta Hallberg var aktiv medlem i det svenska nazistpartiet Svensk socialistisk samling SSS (”Lindholmarna”) och han medverkade vid upprättandet av Frontmannaföreningen Sveaborg.

Frontmannaföreningen Sveaborg var en politisk sammanslutning av svenska nazistister som var frivilliga i Waffen-SS eller deltog i finska fortsättningskriget under andra världskriget. Föreningen var en del av det nazistiska partiet Svensk socialistisk samling.


Fler bilder på gravvården.Klicka här för att se Gösta Hallberg-Cuulas stamkort.

Finlandsfrivillige Carl Willy Roth

Finlandsfrivillige Peter Liholm

Han stupade den 25 maj 1942 vid Jandeba på Svirfronten. På gravvården angavs för honom ursprungligen att han stupat som frivillig i Finland men den texten togs bort 1945. Begravd på Norra begravningsplatsen i Stockholm, kvarter 10D grav 13.

Tillhörde SFB 1 komp 1 plut. ?

© 2024 Juho Ojala | Krigsminnen.se