J 8 Gloster Gladiator med registreringsnummer 278 finns bevarat vid Flygvapenmuseum i Linköping

F 19 Finland eller Svenska frivilligflottiljen i Finland, var ett svenskt frivilligförband som med statligt stöd bildade en flygflottilj som under vinterkriget svarade ensamt för luftförsvaret av hela norra Finland.

Man hade 12 stycken jaktflygplan av typen Gloster Gladiator (J 8), och 4 bombflygplan av typen Hawker Hart (B 4). Flygplanen hörde till det svenska flygvapnet men flög med finska beteckningar. De svenska frivilliga uppnådde åtta luftsegrar med sina Gladiatorflygplan under vinterkriget.

Beväpningen av J 8 Gloster Gladiator utgjordes av av fyra 8 mm kulspruta m/22, varav två var monterade i framkroppens sidopartier, synkroniserade med propellern, samt en kulspruta monterad under vardera vinge. Dessutom kunde den medföra fyra 12-kilos sprängbomber för lätta attackuppdrag.

Ett av dessa J 8 Gloster Gladiator med registreringsnummer 278 finns bevarat vid Flygvapenmuseum i Linköping.

Finlandsfrivillige Gösta Georg Månsson

Född den 13 september 1897 i Södertälje, var bosatt i Stockholm och var kommunalarbetare till yrket.

Han sårades den 8 mars 1940 vid Märkäjärvi och avled av skadan den 31 mars. Jordfästning skedde den 14 april i Sandborgskrematoriet, Stockholm, och gravsättning ägde sedan rum på Skogskyrkogården. Gravens plats är kvarter 45E grav nummer: 2194.

Obs! Förbundet Svenska Finlandsfrivilligas minnesemblem har avlägsnats från gravvården. Gravrätten har återgått till kyrkogårdsförvaltningen. Risken finns att gravvården nu har avlägsnats. Jag utförde gravvårdsinventeringen av denna gravplats år 2015.

Finlandsfrivillige Carl Willy Roth

Finlandsfrivillige Kurt Olof Deas-Ohlsson

kontorist född den 12 september 1920 i Matteus församling, Stockholm, han var bosatt i Stockholm.

Omkring den 20 mars 1940 fick han svår hosta och togs den 26 mars in på Karihaara sjukhus i Finland med hög feber. Då febern gick ned skrevs han den 31 mars ut från sjukhuset och sändes direkt hem till Stockholm.

Febern steg emellertid åter och han togs in på Garnisonssjukhuset i Stockholm där han den 15 april avled i lunginflammation.

Jordfästning skedde den 21 april i Matteus kyrka, Stockholm. Efter eldbegängelse gravsattes urnan den 28 april på Norra begravningsplatsen i Stockholm. Gravens plats är kvarter 13 C, grav 694, familjegrav.

Besök vid Finlandsfrivillige Fänrik John Magnus Sjöqvists grav

Fänrik John Magnus Sjöqvist, född den 14 mars 1918 i Karlshamn, var bosatt i Stockholm. Var jaktpilot i det svenska frivilligförbandet F 19 som stred på Finlands sida under vinterkriget 1940.

Under ett flyganfall den 23 januari 1940 mot de sovjetiska enheterna vid Märkäjärvi sårades han och planet (J 8 Gladiator) blev nedskjuten och störtade varvid han omkom.

Jordfästning skedde den 4 juni i krematoriet på Stockholms norra begravningsplats där urnan gravsattes den 12 juni. Urnan flyttades i december samma år till nuvarande platsen på norra kyrkogården. Platsen är kvarter 10 B gravnummer 170.

På gravvården anges ’Stupad i Finland för Sveriges ära och Nordens frihet’. Hans namn är upptaget på tavlan i Flygvapnets Minneshall.

Hans föräldrar instiftade en minnesfond, Kadett John Sjöqvists Minnesfond. Priset, en jetong och en penningsumma, utdelades under högtidliga former vid officersexamen till bäste kadett från Flygvapnet.

© 2024 Juho Ojala | Krigsminnen.se